Promocje
Zbiornik na RSM FORTIS 10000 ze skalą
Zbiornik na RSM FORTIS 10000 ze skalą
13 407,00 zł 8 019,60 zł 10 900,00 zł 6 520,00 zł
Zbiornik na deszczówkę 10000 l FORTIS AQUA
Zbiornik na deszczówkę 10000 l FORTIS AQUA
8 856,00 zł 6 937,20 zł 7 200,00 zł 5 640,00 zł
Zbiornik do AdBlue 2500l - Fortis
Zbiornik do AdBlue 2500l - Fortis
6 519,00 zł 5 289,00 zł 5 300,00 zł 4 300,00 zł
ZBIORNIK DO ADBLUE 2500l - FORTIS ECOTANK
ZBIORNIK DO ADBLUE 2500l - FORTIS ECOTANK
9 796,95 zł 8 311,11 zł 7 965,00 zł 6 757,00 zł
Zbiornik 2500l do oleju napędowego Ecotank - FORTIS - Nowość
Zbiornik 2500l do oleju napędowego Ecotank - FORTIS - Nowość
7 872,00 zł 7 257,00 zł 6 400,00 zł 5 900,00 zł
Polityka Prywatności

 

Drogi Użytkowniku!

Dziękujemy za odwiedzenie Sklepu Internetowego www.kusz24.pl.

W trosce o Twoją prywatność i poczucie bezpieczeństwa przygotowaliśmy niniejszą Politykę Prywatności, w której prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem z naszego Sklepu Internetowego.

Informacje w Polityce Prywatności zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO).

Wszelkie pojęcia i wyrażenia występujące w niniejszej Polityce Prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sklep Internetowy, Użytkownik) rozumieć należy zgodnie z ich definicją przedstawioną w Regulaminie Sklepu Internetowego.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest PK-TANK Kusz Piotr, adres głównego miejsca wykonywania działalności: Kocudza Trzecia 167 23-304 Dzwola, adres do doręczeń: Al. Spółdzielczości Pracy 119, 20-147 Lublin, tel. 881 953 804, nr NIP: 8621438576, nr REGON: 432318905, e -mail: sklep@kusz24.pl

Jak skontaktować się z Administratorem?

Zapraszamy do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@kusz24.pl

 

ROZDZIAŁ 1. DANE OSOBOWE

§1. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

1. W zależności od zachowań i wyborów Użytkownika, dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • realizacja Zamówień;
 • świadczenie usług dostępnych w Sklepie Internetowym (np. założenie konta);
 • marketing bezpośredni – prezentowanie oferty usług Administratora.

2. Podstawy przetwarzania danych:

 • zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
 • zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. związanego z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • zgoda Użytkownika wyrażona w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing bezpośredni polegający na kierowaniu do Użytkownika reklamy dopasowanej do jego preferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych tzn. dla ulepszania struktury i zawartości Sklepu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§2. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

1. Podanie danych w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach może być konieczne np. w celu wykonania Umowy Sprzedaży przez Administratora.

2. Niepodanie danych - w zależności od celu, w jakim powinny być podane - może spowodować brak możliwości:

 • dokonania zakupów w Sklepie Internetowym;
 • rejestracji i założenia konta;
 • podglądu statusu realizacji Zamówień i historii zakupów;
 • otrzymywania rabatów i kuponów promocyjnych;
 • korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

3. W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, istnieje możliwość jej cofnięcia w każdej chwili.

§3. Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:
 • w związku z realizacją umowy (np. Umowy Sprzedaży) – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanych przez którąkolwiek ze stron;
 • w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dotyczącego okresu przechowywania dokumentów księgowych);
 • w związku uzasadnionym interesem Administratora – do czasu wycofania stosownej zgody lub zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

§4. Komu dane osobowe mogą być przekazywane?

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane niżej wymienionym podmiotom, z usług których korzysta Administrator w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego:

 • podmiot obsługujący dostawę Produktów;
 • dostawca platformy płatniczej, za pośrednictwem której można zapłacić za Produkty;
 • biuro księgowe;
 • dostawca hostingu;
 • podmiot świadczący Administratorowi wsparcie techniczne i optymalizację Sklepu Internetowego;
 • dostawca oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Sklepu Internetowego;
 • dostawca oprogramowania związanego z prowadzoną działalnością (np. oprogramowania pozwalającego na zbieranie opinii Użytkowników Sklepu Internetowego);
 • podmiot świadczący usługi marketingowe;
 • dostawcy narzędzi internetowych stosowanych w celach marketingowych lub analitycznych, w szczególności Google*;
 • portale społecznościowe*;
 • osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych w związku z jego bieżącą działalnością.

 * W związku z powyższym dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony tych danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

2. Przekazywane danych podmiotom wymienionym w ust. 1 odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji danej usługi.

§5. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

1. Administrator zapewnia poufność i bezpieczeństwo przekazanych mu danych osobowych:

 • gromadzi dane osobowe z należytą starannością i chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wdraża stosowne środki technicznie i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych osobowych, m.in. stosuje połączenie szyfrowane za pomocą certyfikatu SSL.

2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby również podmioty z nim współpracujące, wymienione w § 4 ust. 1 dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w trakcie przetwarzania danych na zlecenie Administratora.

§6. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych.

1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

3. Prawo do przenoszenia danych.

4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, o ile Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.

5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce, w rozumieniu RODO, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7. Profilowanie.

1. Administrator w ramach Sklepu Internetowego może automatycznie dopasowywać określone treści do potrzeb Użytkownika tzn. dokonywać profilowania. Jednakże przed dokonaniem profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływające na niego w podobnie istotny sposób, Administrator zwróci się do Użytkownika o wyrażenie stosownej zgody.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1. może być w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

 

ROZDZIAŁ 2. PLIKI COOKIES

§8. Co to są pliki cookies?

1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) Użytkownika odwiedzającego Sklep Internetowy.

2. Pliki cookies zbierają informacje, które:

 • ułatwiają korzystanie ze Sklepu Internetowego (np. dzięki zapamiętywaniu wizyty Użytkownika w Sklepie Internetowym i dokonywanych przez niego czynności);
 • nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika.

3. Pliki cookies mogą być odczytywane przez Sklep Internetowy Administratora (cookies własne) lub serwisy internetowe podmiotów trzecich.

4. Niektóre pliki cookies używane przez Sklep Internetowy są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (cookies sesyjne), inne pliki cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na strony Sklepu Internetowego (cookies trwałe).

§9. W jakich celach uzyskujemy dostęp do informacji w zawartych w plikach cookies?

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

 • udostępniania funkcji Sklepu Internetowego (np. możliwości personalizacji interfejsu);
 • zapamiętywania zawartości koszyka;
 • marketingowym, tzn. do wyświetlania Użytkownikowi dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;
 • analitycznym i statystycznym, tzn. do tworzenia statystyk pokazujących w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron Sklepu Internetowego, co z kolei umożliwia Administratorowi ulepszanie struktury i zawartości Sklepu Internetowego.

§10. Jak można zarządzać plikami cookies?

1. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. Jeśli Użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie.

3.  Użytkownik może samodzielnie i w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookies w celu określenia zasad ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzenia, z którego korzysta. Użytkownik Sklepu Internetowego może dokonać zmiany ustawień przeglądarki - np. zablokować automatyczną obsługę cookies lub otrzymywać informację o każdorazowym zamieszczeniu ich na urządzeniu.

4.  Użytkownik, aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, może skorzystać z zakładki pomocy wykorzystywanej przez niego przeglądarki.

5. Pliki cookies wykorzystywane są przez sieci reklamowe (w szczególności sieć Google) do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub o czasie pozostawania na danej stronie. Użytkownik może przeglądać i edytować informacje o swoich preferencjach, wynikające z plików cookies i gromadzone przez sieć reklamową Google, za pomocą narzędzia na stronie: https://www.google.com/ads/preferences/.

6. Administrator korzysta z plików cookies również poprzez stosowanie narzędzi analitycznych i statystycznych Google Analytics. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Dzięki temu otrzymuje informacje na temat odwiedzin Sklepu Internetowego, m.in. takie jak: wyświetlone podstrony, czas spędzony w Sklepie Internetowym,  rodzaj urządzeń i przeglądarek z których Użytkownicy odwiedzają stronę, adres IP, nazwę domeny oraz dane geograficzne i demograficzne (wiek, płeć, zainteresowania). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Zablokowanie przez Użytkownika narzędzi Google Analytics możliwe jest poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki udostępnianego przez firmę Google na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=p. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przetwarzania danych w ramach Google Analytics dostępne są na stronie: https://support.google.com/analytics?source=404#topic=3544906

7. Administrator informuje, iż ograniczenia stosowania lub wyłączenie obsługi plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne w Sklepie Internetowym, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

ROZDZIAŁ 3. LOGI SERWERA

§11. Co to są logi serwera?

1. Niezależnie od plików cookies, Sklep Internetowy przy każdej wizycie Użytkownika automatycznie zapisuje na swoim serwerze informacje, przekazywane przez przeglądarki internetowe.

2. Informacje, o których mowa w ust.1 zapisywane są w postaci logów serwera zawierających:

 • adres IP Użytkownika;
 • informację o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik;
 • adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do Sklepu Internetowego nastąpiło przez odnośnik;
 • przesłaną ilość danych;
 • datę i czas dostępu.

3. Informacje w logach serwera:

 • mają charakter zbiorczy i anonimowy tzn. nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi zasoby Sklepu Internetowego i nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników;
 • są zapisywane i przechowywane na serwerze;
 • są wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania serwerem tzn. diagnozowania ewentualnych problemów związanych z pracą serwera oraz generowania statystyk przydatnych do efektywnego administrowania Sklepem Internetowym.

 

ROZDZIAŁ 4. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON WWW

 §12.  Informacja dotycząca odnośników.

1. Sklep Internetowy zawiera odnośniki do innych stron www.

2. Administrator informuje, iż nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach www i zaleca, aby po przejściu na inne strony www, zapoznać się z obowiązującą w nich polityką prywatności.

 

ROZDZIAŁ 5.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13.  Pozostałe treści.

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualizacja może być uzasadniona np. rozwojem funkcjonalności Sklepu Internetowego, postępem technologicznym lub zmianami stosownych przepisów prawa.

2. Data ostatniej modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności: 01.03.2021 r.


Masz pytania dotyczące stosowanej przez Administratora Polityki Prywatności lub chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

Możesz przesłać je za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@kusz24.pl

                                                                                  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl